Library

E-Books:

Bulgarian Embroideries – DMC Library
Bulgarian Embroidery Ornaments – “Българска Везбена Орнаментика” – Иван Коев (1951)
Bulgarian National Embroidery – “Българска Народна Шевица” – Росица Чуканова (1957)
Bulgarian National Embroideries [1] – Български Народни Шевици” – Елена Тодорова (2015)
Bulgarian National Embroideries [2] – Български Народни Шевици” – Елена Тодорова (2015)
Bulgarian National Embroideries [3] – Български Народни Шевици” – Елена Тодорова (2019)
Embroidery Textbook – “Учебник по Бродерия” – Р. Руменова и Ев. Райкова (1952)
Embroidery Fairy Tales [1] – Приказки в Шевици [1] – Елисавета Йорданова (2018) | Наследството.BG
Embroidery Fairy Tales [2] – Приказки в Шевици [2] – Елисавета Йорданова (2018) | Наследството.BG
Embroidery Fairy Tales [3] – Приказки в Шевици [3] – Елисавета Йорданова (2020) | Наследството.BG
Instruction for all kind of meals – “Готварска книга или наставления за всякакви гозби” – Петко Р. Славейков (1870)

Total E-Books: 11


E-Magazines

Embroidery-Magazine (Vol.1) – Схеми на Шевици (бр.1)
Embroidery-Magazine (Vol.2) – Схеми на Шевици (бр.2)
Embroidery-Magazine (Vol.3) – Схеми на Шевици (бр.3)
Embroidery-Magazine (Vol.4) – Схеми на Шевици (бр.4)
Embroidery-Magazine (Vol.5) – Схеми на Шевици (бр.5)
Embroidery-Magazine (Vol.6) – Схеми на Шевици (бр.6)
Embroidery-Magazine (Vol.7) – Схеми на Шевици (бр.7)
Embroidery-Magazine (Vol.8) – Схеми на Шевици (бр.8)
Embroidery-Magazine (Vol.9) – Схеми на Шевици (бр.9)
Embroidery-Magazine (Vol.10) – Схеми на Шевици (бр.10)
Embroidery-Magazine (Vol.11) – Схеми на Шевици (бр.11)
Embroidery-Magazine (Vol.12) – Схеми на Шевици (бр.12)
Embroidery-Magazine (Vol.13) – Схеми на Шевици (бр.13)

Total E-Magazines: 13